Company Logo

Y. Stern Engineering

"י.שטרן הנדסה" היא חברת ייצור הברזים האלקטרוניים המובילה כיום בישראל, חלוצה בעולם הפיתוח וייצור מוצרים אלקטרוניים חסכוניים במים וידידותיים למשתמש.